Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
23.09.2020
Marit Vasshus

Digital fagdag: forebygging av selvmord hos barn og unge 26.november

Lær mer om hvordan møte barn og ungdom som strever med selvmordstanker. Kommunens helse- og omsorgstjenester skal forebygge, avdekke, avverge og følge opp selvskading og selvmordsforsøk.
Illustrasjonsfoto: Melissa Askew, Unsplash

RVTS Vest inviterer til digital fagdag om forebygging av selvmord 26.november i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, NORCE/ RKBU Vest regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, KoRus vest Bergen og KoRus vest Stavanger og NAPHA.
Informasjon: https://www.rvtsvest.no/digital-fagdag-om-forebygging-av-sjolvmord-hos-born-og-unge/#/

På fagdagen vil du lære mer om:
- Hvordan oppdage at noen er i selvmordsfare
- Hvordan forebygge selvmord
- Konkrete verktøy for å intervenere ved selvmordsfare/hva en bør gjøre dersom en mistenker at noen er i selvmordsfare
- Taushetsplikt, meldeplikt, opplysningsplikt - hva sier loven? Hvem gjør hva?
- Hvordan kan en jobbe med familier i krise?

Refleksjonsoppgaver
I etterkant av fagdagen vil RVTS vest gi ut refleksjonsoppgaver som dere kan bruke på egen arbeidsplass for å drøfte ulike problemstillinger knyttet til oppfølging av selvmordsproblematikk. Vi oppfordrer flere ansatte fra samme arbeidsplass om å følge den digitale fagdagen sammen, og å sette av tid til å drøfte dette i etterkant av samlingen.

Dato: 26.november 
Påmeldingsfrist: 19. november
Avgift: Gratis
Tid: 09.00-12.00
Påmelding: https://www.deltager.no/digital_fagdag_born#init

Arrangører: RVTS Vest, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, RKBU, KoRus Bergen, KoRus Stavanger, NORCE og NAPHA.
Målgruppe: Ansatte i kommune som jobbar med barn og unge
Sted: Teams. Teams-lenke til arrangementet vert sendt ut på e-post, etter påmeldingsfristen. Sjekk derfor at du skriver inn riktig e-postadresse i påmeldingsskjema!
Påmeldingsskjema:

Program:
09.00-09.45: Korleis kan ein førebygga sjølvmord? (Åse Mattson og Gudrun Austad)
09:45-10.00: Pause
10.00-10.45: Teieplikt, meldeplikt og opplysningsplikt (Turid Måseide)
10.45-11.00: Pause
11.00-12.00: Korleis arbeide med familiar i krise? Erfaringar frå praksis med behandling av born og unge. (Parvin Shaafi og Vårin Albrigtsen)

Foredragsholdere:
Parvin Shaafi (Ambulante tenester, PBU Helse Bergen – psykologspesialist)
Vårin Albrigtsen (Ambulante tenester, PBU Helse Bergen – spesialsjukepleiar)
Turid Måseide (Fylkesmannen i Vestland – seniorrådgjevar)
Gudrun Austad (RVTS Vest – psykiatrisk sjukepleier)
Åse Mattson (RVTS Vest – psykolog)

Arrangør:
RVTS Vest i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, NORCE/ RKBU Vest regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse,NORCE, KORUS vest Bergen, KORUS vest Stavanger og NAPHA.

 
melissa-askew-tslvoszk77c-unsplash-768x576