Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
01.10.2021
GPR

De mest sårbare rammes hardest av pandemien

Foto: Adobe Stock
I oktober 2021 leverte Utenforskapskommisjonen sin første rapport om hvordan koronapandemien har påvirket unge i Stavanger. Konklusjonen er klar: De mest sårbare har blitt hardest rammet. Særlig har unges psykiske helse blitt forverret. Det haster å sette inn tiltak.

Les hele rapporten her.
71