Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
31.03.2022
Kristin Vestrheim Cranner/KORUS Stavanger

Bygger karriere i baren

Å bli bedre kjent med kolleger, kanskje introdusert for noen nye jobbkontakter, være der det skjer, bli regnet med, er viktig når man vil bygge karriere. Hva hvis stedet for å få gjort dette viser seg å ikke være selve arbeidsplassen, men et helt annet sted?
Seniorrådgiver Silje Lill Rimstad ved KORUS Stavanger har sammen med professor Hildegunn Sagvaag ved Universitetet i Stavanger funnet ut hvor man må dra, dersom man er ambisiøs i arbeidslivet i London. 

-Det er puben som gjelder, forteller Rimstad. Hun snakker om fenomenet after work drinks. Ikke et innarbeidet fenomen i Norge, men en selvfølge i London. 

shutterstock 130517957%5b1%5d after work in the bar

Alkoholkultur er en viktig markør av nasjonal kultur og identitet. Det er gjort lite forskning på hvordan ansatte som kommer utenfra håndterer et annet lands jobbrelaterte alkoholkultur. 
Med dette som utgangspunkt dro Rimstad og Sagvaag til London, Storbritannia, og intervjuet åtte norske kvinnelige arbeidstakere med verdensbyen som arbeidssted. 

Store kulturelle forskjeller
Det er ikke så langt til London på kartet, men arbeidslivet der og i Norge skulle vise seg å være ganske forskjellig. Ikke minst merket Rimstad store forskjeller mellom Norge og Storbritannia på hvordan vi kommuniserer, både på arbeidsplassen og utenfor. 

– Vi forklarer det som lavkontekst-kulturer og høykontekst-kulturer, forteller Rimstad. Teoretikeren bak begrepene er antropologen Edward T. Hall
Hun forklarer at forskjellen på høykontekst- og lavkontekst-kulturer utgjør betydelige skiller i hvordan vi kommuniserer og ikke minst hva som er greit å kommunisere. Der vi i Norge, Sverige og Danmark har lavkontekst-kultur, som innebærer direkte kommunikasjon, at det som sies er det som menes, har man i mange andre land høykontekst-kultur, som innebærer at det er mye mer som blir sagt mellom linjene, det nonverbale er viktigere for å forstå meningsinnhold.

Å komme fra en kultur med lavkontekst-kultur til en med høykontekst-kultur, eller omvendt, kan by på utfordringer. Som følge av forskjellene kan noe som betraktes som kurante samtaleemner og helt innafor i én kultur oppfattes som upassende og uhøflig i en annen. I London er kommunikasjonen preget av mer høykontekst enn det er i Norge. Intervjuobjektene fortalte om distanse mellom kolleger på arbeidsplassen, i kaffepausene ble det ikke delt anekdoter fra familieliv og hverdag utenfor jobbsfæren. 

Storbritannia er mer påvirket av høykontekst-kultur enn det som er tilfellet i Norge. Det ble gjennom intervjuene også veldig klart for Rimstad og Sagvaag at det er helt andre forventninger i London til hva som skjer etter at arbeidsdagen er ferdig, sammenlignet med det som gjelder for norske forhold. 

– Når du er ferdig på kontoret i London, drar du på pub, forteller Rimstad. 

Forventet å være sosial med kolleger
Forventningene om å være sosial med kolleger etter jobb viste seg imidlertid å ikke være helt likt fordelt mellom kjønnene. Kvinnelige arbeidstakere med barn hadde sin klare unnskyldning for ikke å delta. Samtidig gikk de da også glipp av en gyllen mulighet, siden puben fungerte som et utvidet kontor, et sted man kunne oppnå flere profesjonelle gevinster. Ved å ikke delta i fellesskapet, stod man også i fare for å miste noe. 

De yngre kvinnelige arbeidstakerne meldte at det å treffe kolleger på pub etter arbeidstid hadde direkte innvirkning på arbeidshverdagen. Det var nemlig først da de kom på puben at de fikk forklart hvilke kommunikasjonskoder som faktisk gjaldt. Her ble praten mer direkte, mer åpen. På puben lettet kollegene på sløret og ble personlige, de delte fra egne liv.

Over drinken kom de gode tipsene om hvordan man burde kommunisere på jobben, og puben var også stedet for å bli bedre kjent med kolleger og ledere. Småpraten mellom kolleger som vi i Norge er vant med å ta over en morgenkaffe eller i lunsjpausen hadde altså sin plass, den var bare lagt til et helt annet sted enn selve arbeidsstedet. 

Stort press på unge kvinner som vil gjøre karriere 
Mens det i Norge verken er et krav eller en forventning om å være sosial med kolleger utover arbeidstid, fortalte de norske kvinnene med arbeidssted i London at det lå klare forventninger om å bygge nettverk på puben etter jobb. De kvinnelige ansatte opplevde at dette særlig gjaldt unge kvinner som var på vei til å bygge seg en karriere. De oppfattet at det var lavere forventninger om å være med på pub etter jobb for kvinnelige ledere og kvinner som hadde kommet seg et stykke på karrierestigen. 

Det er absolutt utfordringer knyttet til det å komme utenfra og inn i en annen kultur rundt jobb, fritid, sosiale koder, mener Silje Lill Rimstad, seniorrådgiver ved KORUS Stavanger.

De unge kvinnene fortalte at de opplevde det som viktig at de deltok på puben for å skaffe nye profesjonelle bekjentskaper, bli bedre kjent med kolleger og ikke minst vise at de var villige til å investere tid utenfor arbeidsplassen. Samtidig fortalte de om mer tradisjonelle kjønnsrollemønstre i London enn i Norge og tydelige kjønnsspesifikke forventninger knyttet til omsorg for barn og familie. Disse tradisjonelle kjønnsrollemønstrene skapte ujevne forutsetninger og muligheter for yrkesaktive kvinner å kunne delta på pub etter jobb og reduserte deres karrieremuligheter. 

Puben er en viktig britisk institusjon, med sin egen kultur og sine egne koder. De norske arbeidstakerne som ble intervjuet forklarte pubbesøket som en form for jobb etter jobben, et slags utvidet kontor.  Det var etter endt arbeidsdag, på puben, at det ble jobbet med å styrke kulturell, sosial og symbolsk kapital. En måte å gjøre dette på, var å demonstrere at man hadde forstått kulturen, opparbeidet seg god pub-etikette. 

Runden alle må ta
På pub er det god skikk og bruk å ikke bare sørge for at man selv har noe i glasset. Du skal kjøpe en runde. Da spanderer du drikke på de andre du er der med, og så er det hver sin tur til å kjøpe. En runde hver. Dersom selskapet på pub er stort, kan det bli mange runder og mye drikke. Flere av dem som ble intervjuet fortalte at de alltid hadde som mål å få gjort unna sin runde tidlig. Få gjort sin plikt, så å si. Kvinnene fortalte også at de fant strategier for ikke å drikke for mye. Drikke sakte, holde på glasset. 

– Det er absolutt utfordringer knyttet til det å komme utenfra og inn i en annen kultur rundt jobb, fritid, sosiale koder, mener Rimstad.

Nødvendig med god informasjon til dem som drar ut
Rimstad råder selskaper som sender arbeidstakere til andre land å informere ansatte om alkoholkulturen i landet de kommer til.
– Gjennom økt kunnskap har ansatte større mulighet til å navigere godt i de ulike alkoholkulturer som finnes i ulike land, avslutter Rimstad. 

Dersom din bedrift ønsker mer kunnskap om alkoholkultur og hvordan alkoholkultur kan påvirke ansattes alkoholforbruk- ta kontakt med KORUS Stavanger.

The pub: an expanded office. A qualitative study on Norwegian female employees’ experiences with English work-related drinking culture
Silje Lill Rimstad, Hildegunn Sagvaag og Inger Eide Robertson.


Her kan du lese flere artikler av Silje Lill Rimstad rundt tematikken.


 
shutterstock 130517957%5b1%5d after work in the bar