Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
06.10.2020
Marit Vasshus

Bufdir: Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Bufdir forvalter tilskuddsordningen og vil bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet.
Om tilskuddsordningen
Bufdir forvalter tilskuddsordningen og vil bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet.
¤ Søknadsfrist for 2020 er 19. oktober. 
¤  Prosjektperioden er i utgangspunktet 2 år fra vedtaksdato, med delrapportering etter 6 måneder og sluttrapportering etter to år.
¤  Send inn skjema i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Hvis din kommune ikke har søkt om tilskudd via portalen tidligere, må du lese råd og veiledning nøye.
¤  Hvem kan søke: Kommuner, inkludert kommuner som slås sammen med virkning fra 1. januar 2020. ¤  Se også under om målgruppe og hva dere kan søke om. 
 
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Tilskudd_til_systematisk_identifikasjon_og_oppflg/
 
shutterstock 23398030%5b1%5dyoung child looking window rain