Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
23.02.2018
Marit Vasshus

Brukerplankartlegging i Jærkommunene

Resultatene av Brukerplan- kartleggingen 2017 ble i dag presentert på Bryne for kommunene Sola, Klepp, Time og Hå av KoRus vest Stavanger v/ Sven Gustafsson i samarbeid med Time kommune og Fylkesmannen i Rogaland v/ Ellen Aarre
Presentasjonene gjøres i en ny konseptform, med færre kommuner der målet er dialog og refleksjon omkring funn med kommunerepresentanter.
– Det er et utrolig potensiale i Brukerplan-funnene til å utnytte disse mer, sier Gustafsson. Håpet er å finne nye perspektiv, vekke nysgjerrighet og se nærmere på spesifikke grupper. Man kan benytte KOrus til å finne mer i materialet til bruk for kommunens tjenester, sier Gustafsson.

Kommunene kan på sin side bidra til forklaringer på funn, sier Sven Gustafsson. Og fanger man opp alle trender? Videre er spørsmålet hvordan man kartlegger (hvor bredt), som handler om reliabilitet og verdien av kartleggingen. Videre om de som har kartlagt har gjort det riktig, og dermed kan sammenlikne funn med andre kommuner. Dette handler om validitet, forklarer Gustafsson.

Mange engasjerte fagfolk fylte kommunestyresalen på Bryne i Time kommune.
Fra venstre: Bjarte Sælevik, Tjenesteleder psykisk helse og rusvern, Time kommune, Fylkesmannen i Rogaland ved rådgiver Ellen Aarre, Helga Tengs Pedersen, avdelingsleder Psykisk helse og rus, Klepp kommune, rådgiver Sven Gustafsson, Korus Vest Stavanger.
 
 
2018 bp j%c3%a6ren bjarte s%c3%a6levik