Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
22.02.2018
Marit Vasshus

Brukerplan funn presenteres i Ryfylke, Jæren og Dalane denne uka

Brukerplan tallene fra 2017 blir i disse dager presentert i Dalane, på Jæren og i Ryfylket. I dag er representanter fra Randaberg, Hjelmeland, Strand, Rennesøy og Finnøy kommune samlet på Finnøy.
Sammen med representant fra Fylkesmannen i Rogaland og KoRus Stavanger er målet med dagen(e) å diskutere tallene fra de ulike kommunene og se på de enkelte kommunenes arbeidsområder fremover. På vedlagt bilde står Ellen Aarre (Fylkesmannen), Sven Gustafsson (KoRus), Morten Hovdet (fastlege Finnøy), Liv Drauge Bråthen (Folkehelsekoordinator Finnøy), Pål Nedrebø (Ungdomskoordinator Finnøy), Anne Marie Sigmundstad (Ruskonsulent NAV Finnøy).
2018 brukerplan finn%c3%b8y