Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
05.09.2018
Marit Vasshus

Brukererfaring med livreddende hjelp

Å leve som overdoseutsatt er en del av hverdagen når man er i aktiv rusbruk, sier Linda Oftedal fra A-larm. Å bli sett, bekreftet som en viktig person, at du har betydning, er svært viktig, understreker hun på Overdosekonferansen i Stavanger igår.
Nær 150 deltakere var til stede på Energy hotel i Stavanger igår, som hadde tema "overdose kan forebygges." Konferansen ble arrangert som et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Helse Vest, Stavanger kommune, A-larm, Funkishuset og KoRus-vest Stavanger.

Brukere ser og erfarer overdosetilfeller svært ofte som en del av livet. Man er ikke så bekymret, ikke alle ønsker å leve videre, sier Oftedal. Hun har selv mistet mange venner i overdose. Det er meningsløst og tragisk når et liv er tapt, understreker hun.

En tenker ikke på at mange er bekymret for en, enten som pårørende eller hjelpere, sier Oftedal. Når man avbryter rusfrie perioder er man ofte redd for å få for lite enn for mye. En lever i en «bevisstløs» tilværelse, forklarer Oftedal.

Veien ut til rusfrihet
Bruk egne talenter, interesser og ressurser på veien til en rusfri tilværelse, sier Oftedal. Hun ber fagfolk vise at alle er verdifulle. Ikke gi opp folk, fordi alle kan bidra til samfunnet. Selvfølelsen påvirkes når man opplever at folk ser ned på deg, en blir stigmatisert. Du blir ikke regnet med hvis du  tilkjennegir åpent at du er «narkoman».

Å bli sett har stor betydning
Å bli sett, bekreftet som en viktig person, at du har betydning, er svært viktig, understreker Oftedal.  Å komme i kontakt med følelsene kan eksempelvis foregå gjennom musikk, naturopplevelser ol. Medisinfrie musikkterapi er en kanal inn til følelsene for å være i kontakt med disse i hverdagen, forklarer Oftedal.
 
 
 
2018 bruker a-larm linda s oftedal
Linda Oftedal fra A-larm
Foto: Marit Vasshus