Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
14.09.2011
Marit Vasshus

Bredt tverrfaglig tilbud ved avrusing

Rogaland A-senter har på oppdrag fra Helse Vest økt tilbudet om avrusing for pasienter og etablert nytt tilbud om stabilisering. Tilbudet har en stor tverrfaglig profesjonsbredde innen medisin, sykepleie, psykiatri, vernepleie og sosialfag.Man har også tilbud for gravide på opphold med og uten samtykke som får fysisk, psykisk og sosial støttebehandling.
Barne – og pårørende tilbud
Pasienter på avdelingen kan nå også få tilbud om samtaler med barne – og pårørendekontakt, og der pasient eller behandler bekymrer seg, kan man henvise barn eller pårørende til vurdering eller poliklinisk behandling for egen del.

Allsidig laboratoriefunksjon
Rogaland A-senter kan også tilby en allsidig laboratoriefunksjon for blodprøver, urin – og lungeprøver, samt EKG.

Alternativ støttebehandling
I tillegg til øvrig medisinsk, sykepleie-, og sosialfaglig behandling, kan også pasientene få tilbud om øreakupunktur, fotbad og aromatisk oljebad som kan gi beroligende eller oppkvikkende effekt, avhengig av type behandling.

Kulturturer
Hver 14.dag får pasientene tilbud om å delta på kulturturer for å møte et variert behov hos pasientene. - Dette tilbudet gir frihet for avdelingens skjermede rammer og sosial ferdighetstrening. Dermed er det en god start til det videre behandlingsforløpet, sier Joe Farah som er avdelingsleder på Avrusingsavdelingen
joe farah