Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
24.11.2021

Bli med på digital lansering av RUS og vold prosjektet i Vest 16. desember.

Les mer og join på Zoom
RVTS’ene og Korus’ene har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet et program for økt kompetanse på rus- og voldsproblematikk.

16. desember arrangerer RVTS Vest, KORUS Bergen og KORUS Stavanger en digital workshop hvor målgruppe er behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen.

Opplæringsprogrammet Kompetanseutvikling rus og vold, består av 7 kunnskapsmoduler hvor tre av dem er tilgjengelig digitalt. Den 16. desember får du en kort innføring i alle kunnskapsmodulene.

Les mer om saken her

Du deltar ved å trykke på ZOOM
nyhet2