Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
06.11.2018
Marit Vasshus

Behandlingsinstitusjoner som sosial treningsarena for rusfrihet

Kollega og sosiolog Inger Eide Robertson har sammen med forskningskollega Sverre Nesvåg, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KorFor), Stavanger Universitetssykehus, skrevet artikkelen Into the unknown: Treatment as a social arena for drug users’ transition into a non-using life in Nordic Studies on Alcohol and Drugs!
Artikkelen Into the unknown: Treatment as a social arena for drug users’ transition into a non-using life in Nordic Studies on Alcohol and Drugs!  er publisert på journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1455072518796898.

De to har også skrevet en populærvitenskapelig kortversjon av samme artikkel på norsk med tittelen «Behandlingsinstitusjoner kan fungere som sosial treningsarena for et rusfritt liv», på oppdrag fra popNAD-redaksjonen. Denne ble publisert 1 november, 2018:

For mennesker med mange års omfattende rusmiddelbruk er det å etablere et hverdagsliv som ikke lenger er rus-relatert, som å måtte lære å leve på nytt. Opphold i behandlingsinstitusjoner kan fungere som et relasjonelt bindeledd, men kontrasten mellom tilværelsen i og utenfor institusjonens sosiale setting er stor. Å kunne trene på en rusfri tilværelse er vesentlig i denne overgangen og i den tidkrevende prosessen med å etablere et rusfritt hverdagsliv.

Link til hele artikkelen:
https://nordicwelfare.org/popnad/artiklar/behandlingsinstitusjoner-kan-fungere-som-sosial-treningsarena-for-et-rusfritt-liv/
NAD, en populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet.

Forfattere:
Inger Eide Robertson, Rogaland A-Senter, Stavanger, Universitetet i Stavanger,Stavanger Universitetssykehus.
Mail: Inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no

Sverre Martin Nesvåg, Stavanger Universitetssykehus
 
inger eide robertson 1