Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
29.08.2008
MV

Bedre medisinsk tilbud

De over 1000 pasientene som ble henvist til Rogaland A-senter i 2007, får bedre tverrfaglig vurdering på grunn av økt legedekning og bredere tverrfaglig diagnose-kompetanse, sier overlege Terje Vevatne ved Rogaland A-senter.
- Den enkelte pasient får av samme grunn bedre tverrfaglig spesialisert behandling med lege, psykolog, sykepleier og sosionom, understreker overlegen.

Når det gjelder de somatiske problemene som er relatert til rusbruken, så mener Vevatne at det er viktig å få disse diagnostisert, utredet og behandlet. Men like viktig er det å finne somatiske plager som ikke nødvendigvis er relatert til rusbruken. Disse blir vurdert, utredet og fulgt opp av fastlegen. Rogaland A-senter har nå et bedre medisinsk-tekninsk utstyr som gjør at oppgavene er lette å ivareta, sier overlege Vevatne.