Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
11.08.2017
Marit Vasshus

Barn har rett til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom og dødsfall

-Helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge at de er pårørende til foreldre som er pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Nå får mindreårige barn som er søsken eller etterlatte barn de samme rettighetene.
– Denne lovendringen tydeliggjør barn og unges selvstendige rolle i møte med helsetjenesten, sa helseminister Bent Høie (H) da Stortinget sent torsdag kveld 8.juni 2017 vedtok at søsken som pårørende og barn som etterlatte skal sidestilles med barn som pårørende i Helsepersonelloven.

http://nyheter.barnsbeste.no/artikkel/lovendring-tydeliggjor-barns-selvstendige-rolle.html
shutterstock 21202828%5b1%5dthougtful 5 year girl outdoors