Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
07.10.2022
Tone Helene Oskarsen, KORUS Stavanger

Alor-samling: – Formidabel interesse

Denne uken var det duket for alor nettverkssamling, og høstens treff var det 32. i rekken.
Alor-nettverket ble for første gang arrangert i 2006, og har siden da blitt avholdt to ganger i året. Nettverket er en møteplass der deltagerne inviteres til å ta med sitt engasjement, sine tanker og sine erfaringer for å drøfte relevante problemstillinger, og det er ment for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv.

– Dette er en arena og en møteplass der folk som er interessert i og jobber med arbeidsliv og rus kan møtes, treffes, inspirere hverandre og dele kunnskap og erfaring. Det er spesielt viktig at de matnyttige erfaringene som kommer fra grasrota blir løftet fram og delt, sier Ingunn K. Svendsen, tilrettelegger for alor nettverk hos KORUS Stavanger.

alor1

Under samlingen denne uken var nærmere 70 deltagere samlet på Sola Strand Hotel for å utveksle erfaringer og å lære mer om arbeidsliv, rus og avhengighet under overskriften «perspektiver på spillavhengighet og unge arbeidstakere».

– Vi var spent på pågangen til fysiske samlinger etter korona, men de siste gangene har det vært en formidabel interesse. Vi har faktisk hatt venteliste til de to siste nettverkene, sier Svendsen.

– Er det de samme deltagerne som kommer igjen og igjen, eller ser dere mange nye fjes på samlingene?

– Det er nok mellom 15 og 30 prosent nye fra gang til gang, og i tillegg er det en god del som har vært med lenge. Man får etter hvert et nært forhold til dette, og folk er rause med å si ja til å dele i plenum, sier Svendsen.

Bety en forskjell

Nettverket organiseres og tilrettelegges av KORUS Stavanger sammen med Rogaland A-senter og Haugaland A-senter, i nært samarbeid med Akan kompetansesenter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KORUS Stavanger, hvor hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta.

alor2

Alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne, og Svendsen forteller at deltagerne er flinke til å melde inn hvilke tema de ønsker å lære mer om. Ved nettverkssamlingen i mai var det et stort ønske om å lære mer om spill, gaming og unge arbeidstakere, noe som gjorde at det ble tema for høstens samling.

– Hva håper dere deltagerne sitter igjen med etter å ha vært på samling?

– Vi håper de tenker at de har lært noe nytt som de kan ta med tilbake til arbeidsplassen og som kan være med å bety en liten forskjell i arbeidet videre, sier Svendsen.

Ønsker du mer informasjon om alor nettverk? Da kan du ta kontakt med spesialrådgiver Ingunn K. Svendsen på 909 35 662 eller ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no.

alor4
alor3
alor7
alor6
alor
alor9
alor5