Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
15.01.2008

Alkoholkultur 2008

Alkohol er en del av vår samtidskultur og vår kulturhistorie. Men hvilken rolle den har hatt, har og bør ha i Stavanger-regionen i fremtiden, hersker det svært ulike syn på. Kulturhovedstadsåret i Stavanger 2008 har lansert "Open port" som sin visjon. "Open port" henspeiler på både åpen havn og på åpenhet i form av gjestfrihet og inkludering. I lys av visjonen er det naturlig å spørre om hvilken rolle alkohol spiller. Vi ønsker derfor under tittelen Alkoholkultur 2008 å invitere til en åpen samtale.
Alkoholkultur berører i høyeste grad vårt flerkulturelle samfunn. Et viktig mål med Alkoholkultur 2008 er å skape et samtaleforum der man kan delta tross kulturelle og religiøse grenser. Vi ønsker også å krysse andre grenser: mellom kjønn, aldersgrupper, kulturarbeideren, resturant- og pubgjesten, utelivsbransjen, ukependleren, torghandleren, politikeren, legen, søsteren, sønnen, muslimen, kirkegjengeren og oljearbeideren - kort sagt berører vår alkoholkultur de fleste menneskers liv i Stavanger-regionen. Og alkoholkulturen kan ikke avgrenses til en region og et land alene. Derfor inviteres aktører fra Europas andre kulturhovedstad Liverpool.

Målet med Alkoholkultur 2008 er å skape grunnlag for nytt samarbeid om alkohol i Stavanger-regionen. Ved å styrke samarbeidet med Liverpool, kan vi også i fremtiden utveksle erfaringer og ideer som berører forskning og behandlingstilbud relatert til alkoholkultur. Velkommen til diskusjon 16.og 17.oktober på Arkeologisk museum i Stavanger.

Arrangør: StaRUS; Stavangergruppen for rusmiddelforskning, et samarbeid mellom IRIS, UIS,Stavanger Universitetsssykehus og Rogaland A-senter.

Kontaktperson er prosjektleder Helene Egeland, Rogaland A-senter, email: helene.egeland@ras.rl.no.  tlf: 41 31 09 36
2008 circle5