Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
29.09.2016
Marit Vasshus

Alkoholfri feiring av arbeidsliv - og rus nettverket

-Denne møteplassen for næringslivet og offentlige virksomheter har gjennom 10 år gitt viktig erfaringsutveksling og inspirasjon for tema rusbruk i arbeidslivet, sier Ingunn Svendsen, rådgiver ved Kompetansesenter rus, KoRus Stavanger. Alor-nettverket startet i dag med prøvesmaking av alkoholfrie alternativ.
Trygge ledere bryr seg

Dette nettverket er en forlengelse av den «sosiale samvittigheten» i arbeidslivet, sier Hasle Løchen, seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hensikten er å forbygge rusavhengighet slik at sykefravær reduseres og effektivitet og livskvalitet øker. Ledere og ansatte skal få kunnskap til å ta opp bekymringer om rusbruk tidligst mulig for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Du viser at du bryr deg ved å reagere, sier Løchen.

Bakrus
Det var «fullt hus» på Sola strand hotell i dag med ledere, HR-representanter, Bedriftshelsetjenester, verneombud og akan-kontakter og de fikk gjøre seg litt kjent med et par alkoholfrie alternative. Mens omsetningen på vin og brennevin går ned med 6%, øker omsetning av alkoholfritt med 9,9%.

Samtidig viser forskning at en av fire ansatte har vært i bakrus siste året. Dette påvirker arbeidslivets tjenesteleveranser. Dette indikerer ikke et rusproblem, men sier noe om en holdning og bedriftens ruspolitikk kan ha betydning for hva som er akseptabelt.

Hvorfor er det vanskelig å snakke om bekymring?

En åpen, nysgjerrig, interessert og ikke fordømmende leder, kan åpne opp for en samtale med en ansatt der det er bekymring som kan ha med rusutfordringer å gjøre, sier psykologspesialist og leder for Rogaland A-senters poliklinikk Tor Borge. Han presiserer at konfrontering er ikke viktigst, men å bygge tillit og gi trygghet, slik at man får avklart om det foreligger utfordringer knyttet til rus, eller om endringene kan ha helt andre årsaker i den ansattes liv.

Ubehag

Hvorfor er nødvendige samtaler ubehagelige? Spør Borge og svarer; det er ubehagelig å snakke om personlige forhold. God kjennskap til en medarbeider, kan også gjøre det vanskelig. Leder kan være redd for konsekvenser for både arbeidstaker og seg selv og egen posisjon, hvis en ikke mestrer situasjonen. Leder kan ta feil, men hvis han/ hun er åpen, reduseres sjangsen for å mislykkes i samtalen. Bedriftskulturen kan dessuten være slik at man ikke snakker om vanskelige tema.

Hvorfor må jeg ta den nødvendige samtalen?

Det er nødvendig både for bedriftens omdømme, utvikling og leveranse av tjenester, sier Borge. Det er dessuten nødvendig av hensyn til kolleger og den ansatte selv. Å la være å gjøre noe til tross for at en er kjent med informasjon, fratar ikke en leder ansvaret for situasjonen, påpeker Borge. Målet med samtalen er å etablere samarbeid for endring.

Adferdsendring

Tegn på en vanskelig livssituasjon kan være endring i fravær, fraværsmønster, atferdsendring, humørendring, sløvhet, tilbaketrekning, nedstemthet, irritabel, endret yteevne, mindre engasjement, slurv, konsentrasjonssvikt. Men årsakene kan være helt andre enn rus. Eksempelvis; småbarn som ikke sover, langtidssyk barn/ foreldre/ partner, problemer med barn/ ungdom/ partner / foreldre, egen sykdom og mange andre faktorer. Derfor må man være ��pen, utforskende og undrende, ikke ha fasiten eller være konfronterende. Snarere beskrive endringer og være lyttende og spørrende til den ansattes egne tanker og forklaringer, understreker psykologspesialist og eler Tor Borge.

Forberedelser

Psykologspesialist og leder Borge sier at den ansatte må forsikres om at samtalen er fortrolig. Det er få unntak som kan hindre fortrolighet, minner Borge om. Det handler om relasjonen mellom ansatt og leder. Leder må vise genuin interesse for hva dette handler om og må presenterer tidlig i samtalen hensikten med samtalen. Leder må klargjøre sin rolle og ansvar. En tøff beskjed kan skape angst, så man ikke hører hva som blir sagt. Derfor er det viktig med en ny avtale om kort tid.

Ingen anklager

Samtalen må ikke preges av anklager og kritikk mot den ansatte, påpeker Borge. En åpen form reduserer forsvar, man må være nyansert og saklig og ikke preges av at leder har fasiten. Balanser beskrivelsen med å si hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Si at dette er vanskelig, gi den ansatte tid til å summe seg. Gi plass til den ansattes tanker og perspektiv, uten å anklage. Si noe om et par situasjoner som er observert endret. Leder kan konferere andre fagpersoner anonymt, for å unngå feil tilnærming.

Målet er å etablere tillit, si et par ting om bekymring, si noe om samtalens varighet og hva slags oppfølging som leder har tenkt og planlagt. Leder må være tilgjengelig dersom den ansatte har spørsmål som følge av samtalen. Gjør konkrete avtaler om hvordan dette skal følges opp, f.ek.s ny avtale om et par uker.

Avslutt samtalen raskt hvis det låser seg; leder kan si: jeg kan ha ordlagt meg slik at det blir vanskelig, dette kom sikkert brått på. Vi kan ta en ny samtale i morgen, avtal tidspunkt.

Ikke trekk ruskortet

Det er fort gjort å trekke «ruskortet» opp av lommen, og anklage den ansatte for rusbruk- dette kan avventes. Begynn med å være nysgjerrig og åpen for forklaringer, sier Tor Borge, leder ved Rogaland A-senters poliklinikk.
 
2016 alor sola plenum smaking ingunn snakker alor logo bak 290916