Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
06.12.2013
Marit Vasshus

Alkohol - Når kan du nektes servering?

Hvis du er åpenbart påvirket, skal du nektes alkoholservering og adgang til steder hvor det serveres alkohol. Om du er åpenbart påvirket, vurderes ut fra hvordan du oppfører deg, og ikke ut fra hvor høy promille du har. Helsedirektoratets skala skal hjelpe personalet å vurdere om en gjest er åpenbart påvirket ut fra ulike kjennetegn på oppførsel. Helsedirektoratet har nå en kampanje for å støtte at aldersgrenser overholdes og at overskjenking begrenses, til felles trivsel for alle.