Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
13.09.2012
Marit Vasshus

"Frida" - Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner fokusert av sosialministeren

KORUS vest – Stavanger sitt pilotprosjekt om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner startet august 2012 med Bente Høgmo som prosjektleder. I forbindelse med en prisbelønnet fagartikkel i Norsk psykologtidsskrift om traumepsykologi, omsorgsvikt og psykisk helse av Braarud og Nordanger, ble forfatterne intervjuet av Dagsavisen. Her stiller de et spørsmål til sosialminister Strøm-Erichsen om samtaler/ hjemmebesøk til gravide skal utprøves i Norge.
Les mer i Dagsavisen
ill-mor-spebarn-400