Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
23.03.2017
Marit Vasshus

-Dette har vi tro på!

Opplæring i Motiverende samtale (MI) blir nå mer effektiv ved at Kompetansesenter rus, KoRus Stavanger har strategimøter med oppdragsgiverne i forkant av opplæringen. Resultatet er mer målrettet og kvalitetssikret opplæring, sier rådgiverne Ingrid R.Strømsvold og Silje Lill Rimstad ved Korus Stavanger.
Skal - skal ikke?
Rådgiverne møter ledere og ansatte i kommuner, distriktspsykiatriske sentra, og spesialisthelsetjenester innen rus og psykisk helse som ønsker informasjon om Motiverende samtaler (MI) for å avklare mål, ressursbruk og oppfølging. Da avklares forventninger, forpliktelser og leveranser før beslutningen tas om man skal satse på Motiverende samtaler.

KoRus har som en del av oppdraget fra Helsedirektoratet drevet med opplæring i Motiverende samtale (MI) og nettverk for deltakerne gjennom flere år. Det nye er at de to rådgiverne ved Korus Stavanger har utviklet en «implementeringspakke» for strategimøter før beslutning om MI - opplæring tas.

Treffsikker opplæring
De to rådgiverne er entusiastiske og glade for den nye tilnærmingen til kompetansehevingen i kommuner og spesialisthelsetjenester innen rus og psykisk helse.   «Implementerings-pakken» som  de tilbyr  er basert på implementeringsteori, egne erfaringer som kursholdere, samt inspirasjon fra nasjonale og internasjonale MI- kolleger og MI - nettverk i inn- og utland.

 - MI-opplæringen blir nå mer treffsikker ved at vi når de riktige deltakerne, fordi lederne er mer bevisste på hvem som skal gjennomføre opplæringen. I tillegg får deltakerne bedre kvalitet på opplæringen ved at lederne har god kjennskap til Mi  opplæringen. Ledelsen forplikter seg til at de ansatte får avsatt tid til å praktisere kunnskapen. Dette innebærer bl.a lydopptak og transkribering av Mi - samtale, veiledning og oppfølging på egen praksis fra kompetansesentertjenestene.

Begeistring
- Vi erfarer at både ledere og kursdeltakerne viser stor begeistring og entusiasme for opplæringen. Formøtene gjør lederne mer bevisst på hva de ønsker å oppnå ved å sende sine ansatte på Mi kurs, og ledelsen forplikter seg til å legge til rette for at ansatte kan vedlikeholde og videreutvikle sin nyervervede Mi kompetanse.

Endre praksis
Målet med opplæringen er at sansatte blir enda bedre i sine møter med mennesker som har helse -  og livsstilsutfordringer, og kan bistå dem i deres endringsprosesser.
Å endre praksis er en omstendelig prosess. MI – opplæringen handler om holdninger som bidrar til bedre samarbeid sier Ingrid R. Strømsvold.

Motivasjon
-Vi merker at de deltakerne som kommer på våre kurs, er mer motiverte fordi de på forhånd har fått informasjon om hva Motiverende Intervju er, teorien bak, samt at kommunens ledere er mer bevisste på målsettingen med satsingen, forklarer Silje Lill Rimstad.  Lederne er kjent med at kursdeltakerne skal sette av tid til å praktisere, transkribere, delta på nettverksmøter for faglig påfyll og få veiledning på sin praksis. 

Lederne får på strategimøtene også spørsmål om det er andre parallelle satsinger i kommunen. De kan dermed prioritere tidspunkt, slik at det er tilstrekkelig tid til å praktisere, før man skal inn i nye faglige satsinger i tjenesten, påpeker Rimstad. Med denne tilnærmingen får kommunene mye større effekt og kvalitet på satsingen sin.

Forventningsgap lukkes
Vi merker at som skal utøve metoden og holdnigssettet er svært glade for å oppnå forståelse hos sine ledere for at det å endre praksis tar tid, og at det må settes av tilstrekkelig tid til å prøve og feile og vedlikeholde kunnskapen for å endre, forklarer Ingrid R. Strømsvold. Både ledere og ansatte ønsker god kvalitet og resultater i arbeidet de utøver til daglig.

Oppfølging over tid og dedikerte medarbeidere er nøkkelen
- Vi trenger ildsjeler eller flere dedikerte medarbeidere på hver arbeidsplass som tar ansvar for at satsingen ikke går i glemmeboken, men opprettholder engasjement i tjenestene, avslutter rådgiver Silje Lill Rimstad, ved KoRus Stavanger.
 
mi silje og ingrid 2017