Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
16.11.2015

Åpenbart påvirket?

Helsedirektoratet lanserer idag alkoholkampanjen Åpenbart påvirket; Den siste som ser hvor mye du har drukket er ofte deg selv. Er du åpenbart påvirket skal du nektes inngang og alkoholservering.
Alkoholkampanjen "Åpenbart påvirket" lanseres av Helsedirektoratet 16. november for ukene 47-49. Budskapet er at «Den siste som ser hvor mye du har drukket er ofte deg selv. Er du åpenbart påvirket skal du nektes inngang og alkoholservering». Målgruppen er folk på byen i alderen 18-30 år. Hensikten er å øke forståelsen for og oppslutning om skjenkereglene i alkoholloven.

Kampanjen er forankret i Helsedirektoratets strategi for forebygging og er knyttet til satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering.

Målet for kampanjen er å øke forståelsen for og oppslutning om skjenkereglene i alkoholloven gjennom å bidra til:

1. Økt kunnskap om hva det vil si å være Åpenbart påvirket (alkoholskalaen)

2. Økt kjennskap til konsekvenser av å være Åpenbart påvirket

3. Økt forståelse og respekt for ansattes ansvar og oppgaver med å håndheve skjenkebestemmelsene

Hvis dere ønsker mer informasjon, ta kontakt: Hedda.Refsum@helsedir.no

Materiale og informasjon
Publikumsrettet informasjon finnes på www.helsenorge.no/alkohol

Informasjon om ansvarlig alkoholhåndtering finnes på Helsedirektoratets sider www.ansvarligvertskap.no

Alle filmene finnes på Helsedirektoratets spilleliste Åpenbart påvirket på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLS9Dbtm5qG5UXXG0BCBlr9Y2HyAwZ3xOq

Materiale og plakater kan bestilles eller lastes ned her: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/apenbart-pavirket-plakat-is-2148/Sider/default.aspx

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/ansvarlig-alkoholhandtering-for-et-trygt-lokalsamfunn

Plakater:

Vorspielfilmen: La festen vare utover vorspielet i helgen. Gjester som er åpenbart påvirket skal nektes inngang på serveringssteder. https://youtu.be/rZu7V_2GuHA?list=PLS9Dbtm5qG5UXXG0BCBlr9Y2HyAwZ3xOq

Artikkel om skjenkeregler: Å vurdere formen på gjestene er dørvakten og bartenderens oppgave. https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkohol-slik-vurderer-bartenderen-deg

Helsedirektoratet

16/11/2015
shutterstock 119019190%5b1%5d g%c3%a5ende arbeidsgruppe