Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Nettverk

KORUS Stavanger har nettverk knyttet til flere innsatsområder

 
  • Arbeidsliv og rus: alor

  • Lavterskel helsetilbud gis til personer med alvorlige og langvarige rusmiddelproblemer, ofte i kombinasjon med psykiske, somatiske og sosiale problemer. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om dette! 
  • Det finnes også nettverk tilknyttet opplæring og samlinger i etterkant av disse.