Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Nettverk

KORUS Stavanger har nettverk knyttet til flere innsatsområder
  • Arbeidsliv og rus: alor
  • Lavterskel helsetilbud gis til personer med alvorlige og langvarige rusmiddelproblemer, ofte i kombinasjon med psykiske, somatiske og sosiale problemer. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om dette! 
  • Det finnes også nettverk tilknyttet opplæring og samlinger i etterkant av disse. 

30. mars 2023: alor nettverkssamling

KORUS Stavanger/Rogaland A-senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Maritim Haugesund, torsdag 30. mars klokken 08.30-15.30.

alor nettverk er en møteplass for å utveksle erfaringer, hente inspirasjon og kunnskap innen området arbeidsliv og rus.

Nettverket er for ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, bedriftshelsetjeneste, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

Her kan du lese mer om alor nettverk i Norge. Her kan du melde deg på nettverkssamlingen.

Pris: 680 kroner. 

Program kommer.

Kontakt
Spesialrådgiver
Ingunn K. Svendsen
Telefon: 51 72 90 63
Mobil: 909 35 662
Mail: Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no