Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
KORUS Stavanger holder kurs og konferanser innenfor rusforebyggende arbeid og folkehelse, tidlig innsats og rusarbeid. 

Kommende kurs, konferanser og nettverk hvor KORUS Stavanger er hoved- eller medarrangør: