Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
KORUS Stavanger holder kurs og konferanser innenfor rusforebyggende arbeid og folkehelse, tidlig innsats og rusarbeid.