Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  

Sykelig overvekt hos gravide

K3
Nettverk for jordmødre i Rogaland arrangeres i samarbeid med KoRus Stavanger.
Dato: 28.mai 2018

Sted:
Rogaland A-senter, kurslokale Byfjorden, administrasjonsbygg, Møksterkaien, Skogstøstraen 37, Bygg 4, 2. etasje.  

Målgrupper: Jordmødre

Program

Foredragsholdere:
Seksjonsoverlege Samira Lekhal, MD PhD, Senter for sykelig overvekt.

Pris: Gratis

Påmelding:
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=236887&hash=A37EF1C5CFF0A801F 6BABE25C12DE6D4

Maks antall: Ca. 40

Arrangør: KoRus vest Stavanger og nettverk for jordmødre i Rogaland.

Informasjon:
Kontakt Maren Løvås; 
maren.loevaas@rogaland-asenter.no 
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 91 38/ 41 29 35 73.