Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

StaRus - konferansen 2018

K10
StaRus-gruppen (Stavangergruppen for rusmiddelforskning) inviterer til et inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet.
Dato: 20. mars 2018, kl. 18.00–20.00: film og innlegg

Sted: 20. mars: SF-kino Sandnes

Dato: 21. mars 2018: dagsarrangement 

Sted: Sola Strand hotell

Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).

Tema: Utenforskap

Foredragsholdere: OPEN SPACE  m/ innledere

Pris: kr. 1300,- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist: til liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Maks antall: 100 deltakere

Arrangør:
STARUS-gruppen som består av: Universitetet i Stavanger, International Research Centre Stavanger (IRIS), KORFOR, Universitetssykehuset i Stavanger (SUS), og Rogaland A-senter/ KoRus vest Stavanger.

Informasjon:
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no 
eller kontakt Anne S. Selbekk; 
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 12