Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

RUSDAG 2018, Nord-Rogaland

K8
Dato: 5. februar, kl. 10.00-15.30
Sted: Tysvær Kino, Tysværtunet, Aksdalveien 157, Tysvær

Presentasjoner:
Sverre Nesvåg: Brukerplan
Gabrille Welle-Strand: Pakkeforløp
Clausen; SERAF, LAR, Roller mm
Åpning og A-MEN

Målgrupper:
Politikere, fagfolk, brukere- og pårørendeorganisasjoner, samt andre som er interessert i rusfaglige spørsmål.

Foredragsholdere:
Gabrielle Welle Strand, Helsedirektoratet, Tomas Clausen, Senterleder og profesor ved SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning), Familieambulatoriet, Brukerinnlegg, Sverre Nesvåg, forskingsleder KORFOR.

Tema:
Gabrielle Welle Strand, Helsedirektoratet; Siste nytt på rusfeltet, nasjonale føringer, hva innebærer dette for brukere, kommuner og helseforetak? Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Pakkeforløp gravide og rus. Lokal oppfølging av barn som har vært eksponert for rus i svangerskapet. BrukerPlan – årets funn – med skråblikk på LAR, mm

Pris: Gratis, enkel lunsj 

Påmeldingsfrist:
15.januar: helse-fonna.no/arrangementer/rusdagen-2018-2018-02-05

Maks antall: 350 deltakere

Arrangør:
Helse Fonna i samarbeid med KoRus vest Stavanger og KoRus vest Bergen og Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland.

Informasjon:
Kontakt Bernt Netland;
bernt.netland@ helse-fonna.no 
tlf: 91 72 25 48.