Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Regional nettverkssamling for psykologer og ledere i Rogalandskommunene 19. september
Tema: Regional nettverkssamling for psykologer og ledere i Rogalandskommunene

Tid: 19. september 2018
Sted: Rogaland A- senter, Kurslokalet Byfjorden
Adresse: Møkster bygget, Skogstøstraen 37, Stavanger

Program med påmeldingslink.
Presentasjoner:
Orrem, NAPHA, Forvetninger til psykologrollen.
Brit Schjødt: Å jobbe på symstemnivå, plan og utredning, samfunnspsykologer
Kari Frank Utredning og behandling.

Program:
Tid: 19. september 2018 Sted: Rogaland A-senter, Kurslokalet Byfjorden, Møkster bygget, Skogstøstraen 37, Stavanger

Meld deg på innen 12.09.18

09.00 - 09.30 Registrering, kaffe/te
09.30 – 09.40 Velkommen v/Tore Berge, leder KoRus Vest Stavanger
09.40 – 10.00 Psykologrollen i kommunene – status og forventninger, v/Kjetil Orrem
10.00 - 10.45 Psykologen i tverrfaglig utviklingsarbeid – skulder ved skulder i åpne landskap. Fra statlige
føringer til bedre tjenester og kommuner, v/Britt Randi Hjartnes Schjødt
10.45 – 11.00 Pause
11.00 - 11.45 Lavterskeltilbud – tilgjengelig for dem som trenger det? Kommunens ansvar og oppgaver, samt
psykologens ansvarog oppgaver i lys av føringer, evalueringer og kartlegginger v/Kari Frank
11.45 - 12.45 Lunsj med mingling

12.45 – 13.15 Erfaring fra leder i kommunen
13.15 – 13.35 Erfaring fra Sauda og Suldal kommuner v/kommunepsykolog Brynjar Eiriksson
13.35 - 14.00 Erfaring fra kommunepsykolog
14.00 - 14.50 Pause med gruppearbeid
14.50 - 15.30 Oppsummering, videre planer/samlinger, regionalt psykolognettverk?

Foredragsholdere:
Kari Frank, spesialist i samfunn- og allmennpsykologi, mange års erfaring som psykolog i somatikken og privatpraksis samt i Helsedirektoratet blant annet med rekruttering av psykologer til kommunene.

Kjetil Orrem, psykologspesialist, faglig rådgiver og fagredaktør ansatt i Nahpha.

Britt Randi Hjartnes Schjødt, spesialist i samfunnspsykologi, mangeårig kommunepsykolog og medlem/leder i Psykologforeningens fagutvalg i samfunns- og allmennpsykologi.

Brynjar Eriksson, kommunepsykolog i Sauda og Suldal kommuner

Arrangør:
Uni Research, NAPHA, RVTS, Fylkesmannen i Rogaland, Korus vest Stavanger.

Påmelding:
https://www.deltager.no/regional_nettverkssamling_for_psykologer_og_ledere_i_rogalandskommunene_11062018