Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Motiverende samtale (MI) 28. og 29. januar 2019 + 30. mars 2019,  
Motiverende samtale (MI): Dato: 28. og 29. januar 2019 + 30. mars 2019 Sted: Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger Opplæring i Motiverende Samtale (MI), 4 dagers grunnleggende MI-opplæring KoRus vest Stavanger tilbyr 4 dagers grunnleggende MI - opplæring i Motiverende Samtale (MI) 29. og 30. januar 2019 + 28. mars 2019. Grunnleggende MI-opplæring består av 3 kursdager (29. og 30. januar + 28. mars). Disse dagene vil veksle mellom foredrag og øvelser. Den fjerde dagen består av praktisk arbeid som den enkelte deltaker skal gjøre på egenhånd. Arbeidet består av å gjøre digitalt opptak av en 20 minutters MI – samtale, transkribere samtalematerialet og sende til MI – analyse ved Korus vest Bergen. Dette arbeidet skal gjøres mellom kursdag 2 og 3. For at opplæringen skal være optimal er det også ønskelig at deltakerne leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i smågrupper underveis i opplæringen. Det er ønskelig med flere deltakere fra samme virksomhet. Motiverende samtale (MI) er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke personens motivasjon til å endre atferd. Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer. MI-opplæringen vil ha særlig fokus på endring av rus/alkoholvaner. Interesserte bes kontakte KoRus vest Stavanger for nærmere dialog før påmelding. Dette for å sikre planer for implementering av MI – kompetansen. Målgrupper: Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester og arbeidslivet som jobber med forebygging og tidlig intervensjon av rusrelaterte problemstillinger. Deltakelse forutsetter tilstedeværelse alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI – analyse for veiledning på egen samtalepraksis før kursdag 3. Dette vil bli informert nærmere om ved kursstart. Foredragsholdere: Fagpersoner ved KoRus vest Stavanger, som er medlemmer av MINT (Motivational interview network of trainers). Pris: Kr. 1800,-. Maks antall: 30 deltakere Påmelding: Interesserte bes henvende seg til kontaktperson, da kurset ikke er et "åpent" tilbud. Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter kontaktperson: Ingrid M. Strømsvoll: 51 72 90 00.