Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Samtalemetodikk

MI – nettverk (Sør-Rogaland)

K5
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI-opplæring. Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen.
Dato: 5. april 2018, kl 09.00 til 15.00

Sted: Sola strand hotell,  Nordsjøvegen, Axel Lundsvei 27, Sola

Målgrupper: Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Målsetting: Gjennom MI–nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Tema: Holdningssettet i Motiverende Samtale (MI.

Foredragsholdere:
Representanter fra MI-nettverket, Janfrid Træland og Margareth Bilstad, som begge er helsesøstre for helsestasjon og skole i Sandnes kommune.
og Bente Sikveland, leder v/ LAR Rogaland.
 
Påmelding: https://www.deltager.no/mi-nettverk_sor-rogaland_05042018 
Pris: 400,-

Påmeldingsfrist: 5. mars 2017    

Maks antall: 50 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Informasjon: Kontakt Ingrid R. Strømsvold;
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33.