Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Samtalemetodikk

MI – nettverk (Nord-Rogaland)

K6
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter vurderer å invitere til nettverkssamling høsten 2018 i Nord-Rogaland for ansatte som tidligere har gjennomgått MI- opplæring. Tilbudet vil bli annonsert på våre nettsider: www.korus-stavanger.no
Målgrupper:  Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtaler (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Målsetting: Gjennom MI–nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Foredragsholdere: Representanter fra MI-nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Pris: Kr. 300,-

Maks antall: 30 deltakere

Arrangør:     KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Informasjon: Kontakt Ingrid R. Strømsvold;
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33