Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Konsekvenser for barn som blir rus - og stresseksponerte i svangerskapet 2018

K1
Seminar om konsekvenser for barn skadet av rus og stress i svangerskapet. Hva trenger barna for å få en god tilknytning til sine foreldre? Hvordan påvirker de ulike rusmidlene fosteret, og hvilke kortsiktige og langsiktige kosnekvenser har dette? Hvordan kan barn som er rus – og stresseksponerte i svangerskapet få en god tilknytning til sine foreldre? Betydningen av god oppfølging og sammenhengende tjenester.
Dato: 6.mars og 18.april 2018. Kursinvitasjon.

Presentasjoner fra kurs desember 2017:
Reidar Stokke, overlege Rogaland A-senter
Sandnes kommune, Lise Vold

Presentasjoner fra kurs april 2018:
Psykolog-spesialistene Kristin G. Furuholmen og Mette Sund Sjøvoll, Aline poliklinikk, Barne- og familieetaten Oslo

Det psykologiske svangerskapet –
forhold som påvirker og utfordrer utvikling av foreldreskapet og fosterutviklingen:

Kari Slinning, seksjonsleder for Sped-og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør,
Førsteamanuensis II, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Sted:
Stavanger, Stavanger Universitetssykehus, Aulaen, Hovedbygget/ Sydbygget, 2.etg, Gerd Ragna Bloch Thorsensgt 8 

Målgrupper:
Fastleger, helsesøstre, jordmødre, ansatte innen barnevernstjeneste, helse- og sosialkontor, spesialisthelsetjenester, fødsel- og barselavdelinger, BUPA, HABU, LAR og andre fagfolk innen Tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB), samt ansatte i BUF etat.

Program

Foredragsholdere:
Psykolog PhD Kari Slinning, psykolog-spesialistene Kristin G. Futuholmen og Mette Sund Sjøvoll, Aline poliklinikk, Barne- og familieetaten Oslo kommune og overlege Reidar Stokke, Rogaland A-senter.

Pris: kr 300.-

Påmeldingsfrist: se nettsider KoRus, kurs/påmelding

Maks antall: 150

Arrangør:
Rogaland A-senter v/ avd. for gravide og småbarnsfamilier, i samarbeid med KoRus vest Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, Helse Stavanger BUPA v/ Spe- og småbarnsenheten og LAR Helse Stavanger.  

Informasjon:
Maren Løvås; 
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 91 38