Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Hvordan oppdage og hjelpe fedre med fødselsdepresjoner? Innføring og opplæring i Gotland-skalaen

Tid:          Stavanger 5. desember 2018 kl. 09.00 – 15.30
Sted:        Rogaland A-senter, Kurslokalet Byfjorden, Møkster bygget, Skogstøstraen 37, Stavanger

Arrangør:Kompetansesenter rus – region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter
Last ned program...
Påmeldingsfrist: 28.11.2018
Påmelding: Link..


Formål:
Lære om kartleggingsinstrumentet: Gotlandskalaen og hvordan bruke denne: 10-15 prosent av nybakte mødre og 7- 10 prosent av nybakte fedre får fødselsdepresjon. Dersom depresjonen varer over lang tid kan tilknytning til barnet forstyrres og gi alvorlige konsekvenser for barnets utvikling. Formålet med dagskurset er å gi økt kunnskap når det gjelder å gi hjelp til fedre som har fødselsdepresjoner. Bruk av Gottlandskalaen har vist at den i større grad fanger opp depresjon hos fedre og mer enn Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), som er det kartleggingsverktøyet som brukes for å avdekke fødselsdepresjon hos mødre. Depresjon hos fedre kommer gjerne til uttrykk på andre måter enn hos mødre.

Målgruppe:
Helsesøstre, jordmødre, fastleger og ansatte ved kommunale familiesenter. Fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, fastleger, andre som i sin arbeidshverdag møter familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken.

Informasjon: Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til rådgiver ved KoRus vest Stavanger,
Maren Løvås, tlf. 51 72 9138. Mobil: 412 93 573. Mail: maren.lovas@ras.rl.no