Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

Grunnkurs rus

K7
Kursets innhold vil bli avklart i løpet av mars 2018.
Dato: 15.mai 2018, kl. 09.00- 15.30.

Sted: Nord-Rogaland, Haugesund: Auditoriet, Høgskulen på Vestlandet, Bjørnsonsgate 45, Haugesund

Målgrupper: Nyansatte fagpersoner i Rogaland som jobber med mennesker som har rus- og avhengighetsproblematikk.

Tema: Ungdom, vold og nye rusmidler.

Program: publiseres ila april 2018.

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 15.04.2018 23:00.

For mer informasjon og påmelding: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/Grunnkurs-rus---ungdom-rus-og-vald/
 
Maks antall: 200 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland


Informasjon:
Kontakt Silje Lill Rimstad;
silje.lill.rimstad@ rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 32.