Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Erfaringssamling, utvikling av Recoveryorientert praksis 30. - 31.oktober,  Erfaringssamling, utvikling av Recoveryorientert praksis 30. - 31.oktober

Erfaringssamling, utvikling av Recoveryorientert praksis 30. - 31.oktober, Forus

Erfaringssamling, utvikling av Recoveryorientert praksis 30. - 31.oktober, Forus
Deltakere i «KS læringsnettverk psykisk helse og rus i Rogaland og Sunnhordaland» har uttrykt ønske og behov for Erfaringssamling med tema recoveryorientert praksis. 
 
KS, Korus Vest Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland inviterer derfor til Erfaringssamling, utvikling av Recoveryorientert praksis i sutten av oktober.
 
Formål: støtte opp om arbeidet som ble startet i forbindelse med læringsnettverket med faglig påfyll, erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne.
 
Pris: gratis, med en foreløpig begrensing på maks fem deltakere pr kommune.
 
Kontaktperson: Ellen Aarre, Rådgiver, Fylkesmannen i Rogaland. Tlf. 51 56 87 46
 
Dato:30. oktober - 31. oktober
Stad: Scandic Forus hotell - Stavanger
Ansvarleg: Fylkesmannen i Rogaland, KS, KoRus Vest Stavanger i samarbeid med kommunar og brukarorganisasjonar.

Målgruppe: Leiarar og andre sentrale personar i Rogalands kommunar, samt i Stord og Bømlo kommune, og tilsette i helseføretak.
Påmeldingsfrist: 28.09.2018 23:00
påmelding: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/erfaringssamling-utvikling-av-recoveryorientert-praksis/