Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

Brukerplanseminar - Aktiv bruk av brukerplan

K9
Vi inviterer til regionsvis gjennomgang av Brukerplan. I år vil vi bruke dagen til å fordype oss i tallene, gjøre relevante sammenligninger og se nærmere på lokale forhold, positive og negative avvik etc. Presentasjonen skjer i dialog med de fremmøtte. Vi håper at denne formen vil bidra til utvidet forståelse og økt bruk av den egne kartleggingen.
Dato: 19.-22. februar

Sted: Eigersund, Bryne og Judaberg

Målgruppe:
Brukerplan-seminaret henvender seg først og fremst til de ansatte i kommunene som gjennom sitt arbeid, vil ha strategisk eller praktisk nytte av å tilegne seg bedre innsikt og forståelse for gruppen «bruker av kommunale tjenester med rus og/eller psykiske problem» i den egne kommunen. Andre interesserte, f eks folkevalgte eller brukerrepresentanter, er også velkomne. 

Foredragsholdere: KoRus v/ Sven Gustafsson vil presentere tallene og lede dialogen. 

Pris: Gratis

Maks antall: Se påmeldingsskjema

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Informasjon:
Kontakt Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter: 
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 47 66 29 48