Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  alor nettverk

A5 alor (arbeidsliv og rus) nettverk i Rogaland

alor nettverk er en møteplass for utveksling av erfaringer og et sted for inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobb. Nettverket er organisert slik at man kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. alor nettverket tilrettelegges av KoRus vest Stavanger i et samarbeid med poliklinikken ved Rogaland A-senter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus vest Stavanger og alle alor nettverk i Norge drives etter denne modellen.
Fokusområder:
- Tiltak og metode innen forebygging og tidlig intervensjon på systemnivå
- Formidling av behandlingsrelevant kunnskap
- Nettverk for erfaringsspredning
- Den nødvendige samtalen, metodeopplæring

Nettverkssamlingen i Stavanger i september har hovedtema:
Hvordan forstå avhengighet. Hjernens mysterier med fokus på spill- og rusmiddelavhengighet.
Hjerne og avhengighet v/ Egon Hagen, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning
«Spillavhengighet» v/ Serina Sikveland og Synniva Rørvik, begge fra poliklinikken ved Rogaland A-senter

Nettverkssamling i Haugesund hadde hovedtema «Rusmiddelpolicy i praksis».
Nettverket fikk besøk av Kongsberg Defense & Aerospace AS, KDA som vant i 2017 Akan prisen. 
Mette Mauland presenterte deres arbeid, innsats og erfaringer.
 
Tid: Torsdag 20.09.2018
Sted: Sola strand hotell, Sola v/ Stavanger
 
Påmeldinghttps://www.deltager.no/alor_nettverk_20092018_20092018
Pris: 680,-
Påmeldingsfrist:10.09.2018

Nettverkssamlinger:
To årlige samlinger i Rogaland; 
15.mars 2018: Clarion Collection hotel Amanda, Haugesund
20. September 2018, Sola strandhotell, v/ Stavanger lufthavn 

Foredragsholdere:
Varierer etter hvilke tema som belyses. Innledere er ofte nettverkets egne deltakere som deler erfaringer og problemstillinger fra sin arbeidssituasjon/arbeidssted, eller fagpersoner fra ulike behandlingsmiljø og kompetansesentre innen rus.

Målgrupper:
Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akankontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Mer informasjon

www.alor.no eller kontakt Ingunn K. Svendsen:
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 63 

eller
Åsa Sjøgren: 
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 95