Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Arbeidsliv og rus

alor (arbeidsliv og rus) nettverk i Rogaland

A5
alor nettverk er en møteplass for utveksling av erfaringer og et sted for inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobb. Nettverket er organisert slik at man kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. alor nettverket tilrettelegges av KoRus vest Stavanger i et samarbeid med poliklinikken ved Rogaland A-senter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus vest Stavanger og alle alor nettverk i Norge drives etter denne modellen.
Fokusområder:
  • Tiltak og metode innen forebygging og tidlig intervensjon på systemnivå
  • Formidling av behandlingsrelevant kunnskap
  • Nettverk for erfaringsspredning
  • Den nødvendige samtalen, metodeopplæring
Neste nettverkssamling i Haugesund har hovedtema «Rusmiddelpolicy i praksis».
Nettverket får besøk av Kongsberg Defense & Aerospace AS, KDA som vant i 2017 Akan prisen. 
Mette Mauland presenterer deres arbeid, innsats og erfaringer.
 
Tid: Torsdag 15.03.2018
Sted: Amanda hotell, Haugesund
 
Påmelding: 
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=220804
 
Pris; 680,-
Påmeldingsfrist; 2.mars 2018


Nettverkssamlinger:
To årlige samlinger i Rogaland; 
15.03.2018: Clarion Collection hotel Amanda, Haugesund
September 2018, Sola strandhotell – dato ikke avklart

Foredragsholdere:
Varierer etter hvilke tema som belyses. Innledere er ofte nettverkets egne deltakere som deler erfaringer og problemstillinger fra sin arbeidssituasjon/arbeidssted, eller fagpersoner fra ulike behandlingsmiljø og kompetansesentre innen rus.

Målgrupper:
Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akankontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Mer informasjon: 

www.alor.no eller kontakt Ingunn K. Svendsen:
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 63 

eller
Åsa Sjøgren: 
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 95