Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  

Implementering av faglige retningslinjer og veiledere for rusfeltet

B5
Korus vest Stavanger kan bistå i arbeidet med å implementere faglige retningslinjer og veiledere for rusfeltet.
Kontaktperson:
Åsa Sjøgren; 
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87

eller 

Ingrid R. Strømsvold; 
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no 
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33 / 400 44 162.