Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Metodikk,  

Open Space

A7
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har brukt metodikken siden 2003, både innen arbeid med kommunale prosesser i forbindelse med ruspolitiske handlingsplaner og forebygging, ved oppstart av alor nettverk (arbeidsliv og rus nettverk), regionale konferanser, personalsamlinger for strategiske planer, plandager med mer. Open Spacemetoden er en velprøvd møte - og konferanseform for økt medvirkning, som har ført til engasjement verden rundt. helt siden midten av 80-tallet. Open Space skiller seg fra andre møte- og konferansemetoder ved at deltakerne gis det hele og fulle ansvaret for å gi møtet/konferansen et innhold, og legger til rette for et selvorganiserende system. Metoden gir ingen begrensninger for antall deltakere.
Målgrupper: Kommuner, spesialisthelsetjenesten og kompetansesentre tilknyttet rusproblematikk.

Vi tilbyr: Bistand til ledelse etter denne metoden ved konferanser/ møter og utviklingsarbeid.

Kontaktperson:     

Ingunn K Svendsen; 
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 63.