Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  

Haugalandsløftet

P2
10 kommuner på Haugalandet samarbeider om Haugalandsløftet, frem til sommeren 2017. Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt primært rettet mot ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenester.
Målgrupper: Kommunene Karmøy, Haugesund, Utsira, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Sauda, Sveio og Etne deltar i prosjektet. I tillegg er Høgskolen Stord/ Haugesund, KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter og Helse Fonna samarbeidspartnere.

Mål: Haugalandsløftet har fokus på tidlig innsats i tråd med føringene i veilederen «Fra bekymring til handling». Tidlig innsats innen rus/psykisk helse skal inkluderes i Haugalandsløftet. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter er pådriver for kunnskapsbasert tidlig intervensjon/forebygging. Styringsgruppen har bestemt at dette også skal være en sentral del av prosjektet.

Styringsgruppe: Haugalandsløftet er forankret politisk i alle kommunene. Styringsgruppen består av rådmenn, samt representanter fra hovedsamarbeidspartnerne. Det er etablert en interkommunal prosjektgruppe der alle kommunene er representert, i tillegg til at samarbeidspartnerne deltar. Alle kommunene har etablert en egen kommunal gruppe, med bred representasjon fra ulike områder. 

Mer informasjon:
www.haugalandsloftet.no eller kontakt:

Bernt Netland
bernt.netland@helse-fonna.no
tlf: 91 72 25 48.