Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

P3
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier som det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsavbrudd. Tysvær og Haugesund er sammen med KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter med i et nasjonalt flerårig pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet.
Modellen er hentet fra Danmark. Målet er å utarbeide en norsk inspirasjonsmodell som kan tilbys til alle kommuner. BTI består av en fast samarbeidsstruktur, en stafettholder med ansvar for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet og dokumentere dette i en ��stafettlogg». Videre utarbeides handlingsveiledere og konkrete verktøy til ansatte i ulike tjenester. Helsedirektoratet vil ved prosjektslutt utarbeide en inspirasjonsperm som forklarer BTI modellen. Her vil også erfaringer og eksempler med konkrete arbeidsverktøy bli presentert. Utviklingsarbeidet forventes å være ferdig vår 2016.

Mer informasjon:
www.tidligintervensjon.no/BTI, eller kontakt:

Bernt Netland
bernt.netland@helse-fonna.no
tlf: 91 72 25 48.