Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

KURS/ KONFERANSER

Del 3   Prosjekter
Som et ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr vi flere prosjekter som kommuner i vår region deltar i. Det er allerede inngått avtaler med mange kommuner i 2017, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og dialog om fremtidig deltakelse i noen av prosjektene. Ved enkelte av prosjektene kan kommuner søke stimuleringsmidler for å sikre mulighet for deltakelse og gjennomføring av prosjektet.
 
Tidlig intervensjon, Barn i familier med rusproblemer
Tidlig intervensjon