Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Ungdom, rus og foreldrerolle

B1
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter tilbyr presentasjon av tall fra UngData-undersøkelser og informasjon om rusmidler, samt innspill i forhold til det å samtale med ungdom om rus.
Vi tilbyr: Foredrag på foreldremøter

Kontaktperson:

Ingrid R. Strømsvold
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf. 51 72 90 00 / 51 72 90 33.