Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Barn i minoritetsfamilier

Familierelasjoner og familiestruktur i minoritetsperspektiv

B3
Terapeutisk arbeid med minoritetsfamilier oppleves av mange hjelpere som en stor utfordring. Utfordringen er ofte å forstå ulikhet. Forståelsen av familien og hva den betyr for den enkelte er ulikt i ulike kulturer. Tanker om barnoppdragelse er også forskjellig. Foredraget vil ha fokus på å forstå ulikhet i familiestukturer og barneoppdragelse.
Vi tilbyr: Foredrag og seminar

Målgrupper: Faggrupper som arbeider med barn, unge og familier

Foredragsholder: Sosialantropolog / familieterapeut Maren Løvås

Kontaktperson:

Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no 
tlf.: 51 72 90 00