Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Arbeidsliv og rus

Arbeidsliv og Rus

B4
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, tilbyr interne foredrag og oppfølging til bedrifter og bedriftshelsetjenester i hele Rogaland. Vi kan skreddersy innholdet etter bedriftens/ bedriftshelsetjenestens ønske.
Vi tilbyr:     Foredrag/veiledning

Målgrupper:    Ledere, HMS personell, HR personell, tillitsvalgte, verneombud og AKAN kontakter, ansatte i bedriftshelsetjenesten

Aktuelle tema:    
  • Hva er avhengighet og hvordan påvirker den oss?
  • Ulike rusmidler
  • Hvorfor tenke forebygging i arbeidslivet?
  • Hjelp til etablering og oppfølging av bedriftens rusmiddelpolicy
  • Hvordan bli bedre på å praktisere den ”viktige samtalen”?
  • Kvinner og alkohol
  • BHT sin rolle i AKAN-saker

Foredragsholder:     Erfarne fagpersoner fra Rogaland A-senter / KoRus vest Stavanger.

Kontaktperson:     
Åsa Sjøgren; 
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no 
tlf. 51 72 90 00 / 97 60 68 87.