Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Etikk,  

Utstein Refleksjonsforum

K11
Utstein Refleksjonsforum er navnet på et årlig dagsseminar på Utstein Kloster. Rogaland A-senter har arrangert dette siden 1999, i samarbeid med Kirkens Bymisjon, og Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Den behandlingsmessige hverdagen er mange steder preget av travelhet og hyppige endringer. Noen ganger kommer også den helsefaglige profesjonaliteten under press. Utstein Refleksjonsforum er derimot et sted hvor deltakerne i ro og mak drøfter grunnlagsspørsmål. Refleksjonsforumet har eksempelvis tatt for seg følgende tema: ”Om autonomi i helsefaglig arbeid” v/professor i teologi Trygve Wyller, UiO ”Markedskreftenes utrolige kraft”, v/amanuensis i statsvitenskap Bent Sofus Tranøy, UiO ”Fra børs og katedral til børs og terapi”, v/ amanuensis i psykologi Ole Jacob Madsen, UiO ”Om det tragiske og komiske ved sykelighet og sykdom”, v/professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk, UiO.
Dato:      27. april 2017, kl. 09.00 - 15.30

Sted:    Utstein Kloster

Målgrupper:     Ansatte i rusfeltet, psykiatrien, somatikk, helseadministrasjonene, Universiteter og høyskoler, kirken, andre interesserte.

Foredragsholdere:     Aksel Tjora, sosiolog, professor, NTNU

Program:     Se egen invitasjon, KoRus nettsider

Pris:     kr. 1300.- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist:     Vil fremkomme av egen invitasjon/ se www.korus-stavanger.no

Maks antall:     30 deltakere

Arrangør:    Rogaland A-senter og KoRus vest Stavanger i samarbeid med Kirkens Bymisjon Rogaland og Universitetet i Stavanger, UiS.

Informasjon:    www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no eller kontakt Anne Schanche Selbekk; anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no, tlf: 51 72 90 00.