Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

RUSDAG 2017, Nord-Rogaland

K8
Vi inviterer til gjennomgang av årets BrukerPlan kartlegging. For 12. gang har en ved hjelp av BrukerPlan kartlagt mennesker med rusproblemer i Helse Fonna-området. Innleder er Sigmund Lier, ordfører i Tysvær kommune. Tema: Opptrappingsplanen i rusfeltet, Politiske forventinger til opptrappingsplanen, ROP på Recovery, Betydningen av ettervern ved brukerrepresentant, Brukerplan, årets kartlegging, Kommuneutfordringer ift opptrappingsplanen. Samtale om håp, bekymring, politikk og fag.
Dato:     23. januar 2017, kl. 09.00 - 15.00

Sted:     Tysvær Kino, Tysværtunet, Aksdalveien 157, Tysvær

Målgrupper:    Ordførere og andre politikere, fagfolk, brukere - og pårørendeorganisasjoner, samt andre som er interessert i rusfaglige spørsmål

Foredragsholdere:     Tore Sørensen, Helse- og omsorgsdepartementet, Lars Lien, leiar Nasjonal kompetanseteneste ROP, Brukerrepresentant, Sverre Nesvåg, forskingsleder KORFOR, Roar Aga Haug (Ap), ordfører i Odda kommune

Pris:    Gratis 

Påmeldingsfrist:      Se egen invitasjon

Maks antall:    350 deltakere

Arrangør:     KoRus vest Stavanger og KoRus vest Bergen i samarbeid med KORFOR, Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland, Helse Fonna, Bergensklinikkene, Mental Helse, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Veiledningssenteret for pårørende

Informasjon:     www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no eller kontakt Bernt Netland; bernt.netland@helse-fonna.no, tlf: 91 72 25 48.