Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
ROP - dag Jæren,  
Årlig ROP- seminar Jæren, i samarbeid mellom Jæren DPS og Rogaland A-senter.
Program kommer senere. Kontaktperson: Marit Linnerud Egeland, Jæren DPS og Tor Borge, Rogaland A-senter.
Dato: 25.oktober 2017.