Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Samtalemetodikk

MI – nettverk (Sør-Rogaland)

K5
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI opplæring. Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen.
Dato:    6. april 2017

Sted:     Himmel og Hav, Solastrandveien 116, Sola

Målgrupper:    Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Målsetting:    Gjennom MI–nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Foredragsholdere:     Representanter fra MI-nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Pris:    400,-

Påmeldingsfrist:    6. mars 2017    

Maks antall:     50 deltakere

Arrangør:     KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Informasjon:     www.korus-stavanger.no eller kontakt Ingrid R. Strømsvold; ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no, tlf 51 72 90 00 / 51 72 90 33.