Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Samtalemetodikk

MI – nettverk (Nord-Rogaland)

K6
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI-opplæring. Fordypningstema vil bli annonsert i god tid før samlingen.
Dato:     11. mai 2017

Sted:     Gamle Slaktehuset, Saualoftet, Strandgata 70,  5528 Haugesund

Målgrupper:    Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtaler (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Målsetting:    Gjennom MI–nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Foredragsholdere:     Representanter fra MI-nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Pris:    Kr. 300,-

Påmeldingsfrist:     18. april 2017

Maks antall:    30 deltakere

Arrangør:     KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, i samarbeid med Haugalandsløftet.

Informasjon:    www.korus-stavanger.no eller kontakt Ingrid R. Strømsvold; ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no, tlf 51 72 90 00 / 51 72 90 33.