Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Barn og ungdom som pårørende

K3
Hvordan snakke med barn og ungdom som pårørende?
Dato: 13. juni 2017

Sted: se www.korus-stavanger.no/kurs

Målgrupper: Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester som jobber med forebygging og tidlig intervensjon av rusrelaterte problemstillinger. 

Foredragsholdere: Gunnar Eide, familieterapeut mfl.

Pris: se www.korus-stavanger.no

Påmeldingsfrist: etter avtale med Korus Stavanger

Antall: 200 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A- senter, i samarbeid med Veiledningssenteret og Helse Fonna samt Fylkesmannen i Hordaland

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt: Bernt Netland; bernt.netland@helse-fonna.no,  tlf. 91 72 25 48 Nord-Rogaland 
[/Pane8]