Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

KURS/ KONFERANSER

Katalog for 2018 publiseres medio januar 2018.
Kurs- og prosjektkatalog for 2017 publisert.
Kurspåmelding: https://www.deltager.no/participant/search.aspx?s=Rogaland+a-sent .Du vil finne kurs arrangert ut fra kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet innen:
  • Rusforebygging og folkehelse
  • Tidlig intervensjon 
  • Rusbehandling.

I den nye katalogen vil du finne kontaktpersoner under hvert kurs.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt for mer informasjon:
telefon: 51 72 90 00 og spør etter Linda Gabrielsen eller Hilde Elin Haugland.